Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Goudplevier

Latijnse naam: Pluvialis apricaria

Familie: Steltlopers

Als broedvogel is de goudplevier in de jaren 1930 in Nederland uitgestorven, daarom staat de vogel op de Nederlandse rode lijst. Als trekvogel wordt hij regelmatig in Nederland en België gesignaleerd. De goudplevier was het onderwerp van discussie tussen de directeuren van de Guinness Brouwerijen aan het begin van de jaren vijftig. Door één van de heren werd beweerd dat deze vogel de snelste ter wereld was. De bestaande naslagwerken gaven echter geen uitsluitsel. Uiteindelijk is hier het Guinness Book of Records uit ontstaan.

08-2015 Harderbroek Ned.