Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Grasmus

Latijnse naam: Sylvia communis

Familie: Zangers

Door de toenemende verdroging en sterke uitbreiding van het oppervlakte woestijngebied werd het voor veel trekvogels haast onmogelijk het droge en voedselarme gebied over te steken. Hierdoor stierven miljoenen grasmussen. In Nederland begon het aantal grasmussen zich pas vanaf het begin van de jaren tachtig weer langzaam te herstellen.

05-2017 Oostvaardersplassen Ned.


05-2012 Terschelling Ned.

05-2011 Noordwijkerhout Ned.


06-2014 Oostvaardersplassen Ned.
Volwassen vrouwtje.

07-2009 Rose de Provins Fr.
1e jaar.