Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.


Naam: Grauwe franjepoot

Latijnse naam: Phalaropus lobatus

Familie: Steltlopers

De grauwe franjepoot zoekt voedsel op een kenmerkende manier. Hij zwemt in ondiep water en pikt met de dunne snavel naar kleine prooidieren. Franjepoten zijn uniek onder de steltlopers omdat ze gelobde tenen hebben. In Nederland zeer schaarse doortrekker van de kuststreken, vooral in augustus en september. Overwintert op open zee in de tropen en trekt vooral 's nachts, solitair of in kleine groepjes.

08-2022 Oostvaardersplassen Ned


08-2022 Oostvaardersplassen Ned.