Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Grauwe vliegenvanger

Latijnse naam: Muscicapa striata

Familie: Vliegenvangers

Vanaf één of meerdere vaste uitkijkposten maken ze korte snelle vluchten achter vliegende insecten aan, die vaak in de lucht gevangen worden of van bladeren worden afgepikt. Grauwe Vliegenvangers maken daarbij geen gebruik van een verstopplaats, maar zitten heel stil tot een geschikte maaltijd langs komt vliegen.

06-2010 Oostvaardersplassen Ned.


09-2009 Rose de Provins Fr.
Volwassen

06-2010 Oostvaardersplassen Ned.
Opvliegend om de buit weg te brengen


07-2010 Oostvaardersplassen Ned.
Jong