Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Grijze junco

Latijnse naam: Junco hyemalis

Familie: Gorzen

Een Noord-Amerikaanse zangvogelsoort uit de familie van de gorzen. Het verspreidingsgebied van de grijze junco beslaat bijna heel Noord-Amerika, op het midden en zuiden van Mexico na. Deze vogel is sinds 1965 niet meer gespot in ons land. Het vermoeden bestaat dat het om een dwaalgast gaat die via de Britse eilanden in ons land is beland.

02-2015 Groningen Ned.


02-2015 Groningen Ned.


In het dagblad Trouw van 5 februari 2015 werd onderstaand artikel geplaatst in verband met de komst van de Grijze Junco in de Groningse wijk Beijum. Deze vogel was sinds 1962 niet meer in Nederland gezien.