Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Groenpootruiter

Latijnse naam: Tringa nebularia

Familie: Steltlopers

In hun broedgebieden broeden groenpootruiters op de droge gronden in oude dennenbossen in de buurt van hoogvenen en water. Tijdens hun verblijf tijdens de trekperiode in Nederland worden ze in Nederland gezien op moddervlakten en slikranden in zowel zoet als in zout water.

04-2017 Oostvaardersplassen. Ned.


04-2017 Oostvaardersplassen Ned.

04-2017 Oostvaardersplassen Ned.


04-2015 Knardijk Fl. Ned.
Vaak samen met andere steltloper zoals hier met de Tureluur.