Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Grote gele kwikstaart

Latijnse naam: Motacilla cinerea

Familie: Kwikstaarten

De grote gele kwikstaart is sterk gebonden aan schoon, stromend water. De vogel heeft veel te lijden gehad onder watervervuiling en het verdwijnen van de natuurlijke oevers. Door het verbeteren van de waterkwaliteit en het kunstmatig herstellen van de leefomgeving neemt de populatie momenteel weer in omvang toe.

07-2013 Rose de Provins Fr.


07-2013 Rose de Provins Fr.
Volwassen mannetje.

05-2017 Waterval van Gouloux Fr.
Volwassen vrouwtje.


05-2017 Waterval van Gouloux Fr.

06-2011 Morvan Fr.