Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Grote karekiet

Latijnse naam: Acrocephalus arundinaceus

Familie: Zangers

Op de zandgronden is hij altijd zeldzaam geweest. In de eerste decennia van de vorige eeuw bedroeg het Nederlandse broedbestand waarschijnlijk vele duizenden paren. Al vanaf de jaren vijftig wordt gesproken van een afname en rond 1975 is het bestand erg geslonken. Nadien heeft de afname zich onverminderd voortgezet, met een duidelijke neergaande trend bij metingen in 1992 en 2013. In 2018 waren er nog 80 tot 100 broedparen.

05-2020 Nijkerkerpolder Ned.


05-2020 Nijkerkerpolder Ned.

05-2020 Nijkerkerpolder Ned.


05-2020 Nijkerkerpolder Ned.