Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Grote zaagbek

Latijnse naam: Mergus merganser

Familie: Eenden

Het voedsel van de grote zaagbek bestaat voornamelijk uit vis. Zijn snavel is voorzien van een rij kleine tandjes waardoor gevangen vis niet gemakkelijk meer kan ontsnappen. Grote zaagbekken houden niet van zout water, in tegenstelling tot de nauw verwante middelste zaagbek die zich graag ophoudt in zeehavens.

03-2011 Lelystad Ned.


03-2011 Lelystad Ned.
Paartje

03-2011 Lelystad Ned.
Volwassen vrouwtje