Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Heggenmus

Latijnse naam: Prunella modularis

Familie: Heggenmussen

Het gezang kun je al heel vroeg in het jaar horen, soms al rond de jaarwisseling. Dit doet hij vanaf een hoge zangpost, het topje van een struik of boom of van een dak. Hij is dan ook een van de eerste zangers, samen met de mezen en de boomkruiper. Het geeft je altijd weer het gevoel van; Hoera de vogels gaan weer zingen, de tijd van stilte is weer voorbij.

05-2020 Rose de Provins Fr.


01-2010 Oostvaardersplassen Ned.

06-2021 Lelystad-Haven Ned.


05-2012 Terschelling Ned.