Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Keep

Latijnse naam: Fringilla montifringilla

Familie: Vinken

Wanneer in West-Europa de beuken een goede zaadoogst hebben, blijven ze soms wat langer bij ons hangen en dan verzamelen ze zich vaak met vinken in enorm grote groepen.Met een tot vijf broedparen per jaar is de keep een van de zeldzaamste broedvogels van ons land.

01-2022 Rose de Provins Fr.
Mannetje winter.


11-2020 Rose de Provins Fr.
Mannetje winter.

10-2019 Oostvaardersplassen Ned.
Mannetje winter.


01-2010 Rose de Provins Fr.
Vrouwtje winter.

10-2019 Oostvaardersplassen Ned.
Vrouwtje winter.