Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Kleine bonte specht

Latijnse naam: Dendocopos minor

Familie: Spechten

De kleine bonte specht is de kleinste specht die in ons land voorkomt. Hij is bijvoorbeeld niet veel groter dan een huismus. De meeste waarnemingen buiten het broedseizoen zijn toevalstreffers.

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.


01-2010 Oostvaardersplassen Ned.