Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Kleine karekiet

Latijnse naam: Acrocephalus scirpaceus

Familie: Zangers

Zeldzaamheidsstatus in Ned.: Algemeen

Een vogel die nieuwsgierig is en zich makkelijk laat zien. Heeft de gewoonte onophoudelijk en rusteloos langs rietstengels heen en weer te wippen of van de ene naar de andere te springen. De koekoek kiest vaak het nest uit van de kleine karekiet om haar ei in te leggen.

07-2011 Oostvaardersplassen Ned.


05-2010 Lelystad Ned.
Het hoogste lied.

08-2010 Lelystad Ned.
1e jaar.


06-2013 Oostvaardersplassen Ned.
Jong.

07-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Jong.


06-2011 Lelystad Ned.
Voedertijd, een vette sprinkhaan.