Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Kleine strandloper

Latijnse naam: Calidris minuta

Familie: Steltlopers

Het is een zeer kleine steltloper die zich voortplant op de toendra in het hoge noorden van Europa en AziŽ. Als trekvogel legt hij een lange afstand af om te overwinteren in het zuiden van Afrika en AziŽ. Soms worden er ook exemplaren aangetroffen in Noord-Amerika. In de winter vlak voor de trek begint vormt hij grote groepen die ook uit andere soorten strandlopers bestaan en de verzamelplaatsen zijn modderbanken aan de kust of de randen van binnenmeren.

08-2021 Marker Wadden Ned.


08-2021 Marker Wadden Ned.

08-2021 Marker Wadden Ned.