Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Kolgans

Latijnse naam: Anser albifrons

Familie: Ganzen

Qua uiterlijk doet de kolgans sterk denken aan de grauwe gans, maar hij is iets kleiner. Opvallend is zijn kol en een grote witte vlek rond zijn snavel. Het geluid lijkt op afstand een beetje op het bekende gak-gak geluid van de boerengans en de grauwe gans maar klinkt wat hoger, niet zo rauw en met muzikale tonen, klarinetachtig.

03-2016 Hindeloopen Ned.


02-2020 Nijkerkerpolder Ned.
Bovenstaand een aantal foto's van een groep ganzen, waaronder een familie kolganzen met een gezamenlijke kleurafwijking, (een zogenoemde 'Bruinmutatie') die we in maart 2016 zagen in Friesland.

Betekenis Eumelanine: Natuurlijke pigmentstof welke blond, lichtbruin of donkerbruin kleurt.

Verklaring: Onder invloed van deze mutatie vindt er een zwakkere oxidatievorm van het eumelanine plaats dan normaal. Dit noemen wij een kwalitatieve reductie van het eumelanine. Op plaatsen waar het eumelanine normaal volledig geoxideerd (zwart) zal het als gevolg van deze mutatie nu onvolledig oxideren, waardoor de veren lichtbruin tot donkerbruin worden. Bij vogelsoorten waar van nature beide melaninevormen aanwezig zijn zal deze mutatie minder opvallen dan bij soorten die alleen eumelanine hebben. Zo is een bruine Huismus minder opvallend dan een bruine kraai, een soort met alleen eumelanine.
De vererving van de bruinmutatie berust op een recessief geslachtsgebonden gen. Dit betekent dat een bruinmutant die geboren is uit twee normaal gekleurde ouders altijd van het vrouwelijke geslacht is. In de natuur zijn mannelijke vogels met deze kleurafwijking zeer zeldzaam want een dergelijke vogel kan alleen worden geboren uit een bruine moeder en een vader die drager is van deze mutatie. De kans hierop is zeer klein.
Deze tekst is van dhr. Grauw van Naturalis