Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Kramsvogel

Latijnse naam: Turdus pilaris

Familie: Lijsters

In Nederland zijn enkele broedkolonies geweest, in de jaren 80 waren er bijna 1.000 broedparen. De laatste jaren is het aantal broedparen gedaald tot minder dan 100 paar. Het is nog onduidelijk waarom het aantal broedparen zo sterk wisselt.

02-2021 Rose de Provins Fr.


01-2010 Rose de Provins Fr.

02-2021 Rose de Provins Fr.


11-2020 Rose de Provins Fr.

11-2017 Rose de Provins Fr.


01-2010 Oostvaardersplassen Ned.