Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Kuifeend ad.m.

Latijnse naam: Aythya fuligula

Familie: Eenden

De kuifeend is de afgelopen 30 jaar enorm in aantal toegenomen. Als een van de oorzaken wordt de snelle verspreiding van de driehoeksmossel genoemd.

05-2013 Lelystad Ned.


06-2014 Lelystad Ned.
Jong met karakteristiek uiterlijk.

06-2014 Lelystad Ned.
Vrouwtje met jongen.


07-2011 Oostvaardersdijk Ned.
Jong, grijze flanken i.p.v. witte.

06-2013 Lelystad Ned.
Dagelijks meerdere poetsbeurten.


06-2009 Oostvaardersdijk Ned.

07-2011 Oostvaardersdijk Ned.


07-2011 Oostvaardersdijk Ned.
Volwassen vrouwtjes hebben soms veel wit om de snavel waardoor ze gemakkelijk worden verward met de Topper. Kleur van de snavel is kenmerkend voor de soort.

03-2011 Lelystad Ned.
Mannetje in paartijd. Mogelijk een hybride tussen de Kuifeend en de Tafeleend. De paarsbruin getinte kop en spitse kruin zijn hierbij kenmerkend.