Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Mandarijneend ad.m.

Latijnse naam: Aix galericulata

Familie: Eenden

Het eerste broedgeval in het wild van deze fraaie eend werd vastgesteld in 1964, in de duinen bij Wassenaar. Mandarijneenden worden al enige honderden jaren gehouden als sierwatervogel. Ze nestelen vaak in boomholtes, dichtbij het water. De uitgekomen kuikens laten zich, al piepend, van grote hoogte uit de nestholte naar beneden vallen.

05-2015 Baarn Ned.


06-2010 Katwijk Ned.