Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Oeverloper.

Latijnse naam: Actitis hypoleucos

Familie: Steltlopers

De oeverloper is een sociale vogel en komt soms in vluchten van tientallen voor, maar meestal in groepjes van onder de tien. Een kenmerkende vlucht valt meteen op, vlak over het water scherend, waarbij zij vaak een karakteristiek, herhaald piepietiewie laten horen.

05-2016 Oostburg Ned.


07-2010 Oostvaardersplassen Ned.
Onvolwassen.

05-2020 Kampen - de Enk Ned.
j