Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Parkgans

Latijnse naam: Anser anser forma domestica

Familie: Ganzen

In vrijheid levende Parkganzen zijn gedomesticeerde Grauwe Ganzen, gedomesticeerde Zwaanganzen, ook bekend als Knobbelganzen en hybriden tussen beide. Deze gedomesticeerde vormen zijn het beste te herkennen door hun versterkte neiging om vet op te slaan, meestal hebben volwassen exemplaren een duidelijke hangbuik waardoor ze ook wel SOEPGANS worden genoemd.

06-2015 Naardermeer Ned.