Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Pimpelmees

Latijnse naam: Parus caeruleus

Familie: Mezen

Het gekleurde petje is het belangrijkste deel van het mannetje dat indruk moet geven om een zo groot mogelijke kans te maken bij de vrouwtjes. Voor vrouwtjespimpelmezen is ook het bewijs dat een mannetje voor haar kan dansen, zingen en voeren een belangrijke rol in de selectie.

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.


01-2011 Rose de Provins Fr.
Volwassen mannetje.

10-2009 Oostvaardersplassen Ned.
Volwassen vrouwtje


05-2010 Noordwijkerhout Ned.

02-2015 Rose de Provins Fr.


05-22 Sibculo Ned.
Dagelijks honderden keren het nestkastje in.
05-2020 Rose de Provins Fr.
En er weer uit.
5-22 Sibculo Ned.
Hou vol nog een paar dagen dan vlieg ik uit.