Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Ransuil

Latijnse naam: Asio otus

Familie: Uilen

Het geluid van de ransuil is al bijna onopvallend. Het geluid van net uitgevlogen jongen echter, kan late wandelaars of fietsers de stuipen op het lijf jagen. Het bestaat uit rauwe kreten en ijselijk geschreeuw. Zijn naam dankt hij waarschijnlijk aan de gelijkenis met een 'ranse', Middelnederlands voor 'muts met een kap die in plooien afhing'.

11-2012 Marknesse Ned.


11-2012 Marknesse Ned.

11-2012 Marknesse Ned.


05-2017 Ermelo Ned.

05-2014 Ermelo Ned.


Buiten de broedtijd verzamelen ze zich in kleine tot soms grote groepen op een gezamenlijke roestplaats zoals hier in Marknesse midden in het dorp. Deze roestplaatsen waar ze zich overdag ophouden, zijn beter voor hun veiligheid en ze worden bevolkt door enkele gezinnen uit de nabije omgeving. Bij naderend gevaar drukken ze zich dicht tegen de stam van de boom, maken zich heel dun en kunnen met hun kop haast 180 draaien om het gevaar te volgen.

11-2012 Marknesse Ned.Flevopost publiseerde dit artikel n.a.v. onze foto gemaakte in Marknesse.