Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Rietgors

Latijnse naam: Emberiza schoeniclus

Familie: Gorzen

Rietgorzen leven vooral in rietmoerassen. In het voorjaar kun je de mannetjes hoog in de toppen van struiken zien zingen. Ze bakenen zo hun territorium af. Bij gevaar schiet de vogel razendsnel naar beneden.

05-2020 Nijkerkerpolder Ned.


05-2020 Nijkerkerpolder Ned.
Mannetje.

06-2009 Oostvaardersplassen Ned.
Vrouwtje


05-2022 Engbertsdijksvenen Ned.

06-2011 Oostvaardersplassen Ned.


08-2015 Oostvaardersplassen Ned.
Jong

07-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Jong