Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Sijs

Latijnse naam: Carduelis spinus

Familie: Vinken

In goede voedseljaren (veel sparrenkegels) broedt de sijs in maart en april; in slechte jaren later, tot in juni. Het nest is gemaakt van fijne takjes, mos en haar zit hoog in naaldhout en is moeilijk te vinden. De broedduur bedraagt 11 13 dagen. Het vrouwtje broedt alleen en wordt door het mannetje gevoerd.

02-2013 Rose de Provins Fr.
Mannetje.


02-2013 Rose de Provins Fr.
Vrouwtje