Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Slangenarend

Latijnse naam: Circaetus gallicus

Familie: Roofvogels

De slangenarend is een aansprekende soort van het Middellandse Zeegebied, in gebieden met veel slangen en andere reptielen, het hoofdvoedsel van deze roofvogel. Zoekt zijn prooi (reptielen) door vrij langzaam boven, vaak hoog boven, open gebieden te vliegen, waarbij hij veelvuldig bidt, met hangende poten en een naar beneden gerichte kop. Omdat slangen en hagedissen 's winters niet voorhanden zijn, trekt de slangenarend in de herfst naar het zuiden. Tegenwoordig een jaarlijkse zomergast in Nederland.

08-2022 Oostvaardersplassen Ned.


08-2022 Oostvaardersplassen Ned.

08-2022 Oostvaardersplassen Ned.


08-2022 Oostvaardersplassen Ned.