Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Sperwer

Latijnse naam: Accipiter nisus

Familie: Roofvogels

De sperwer heeft een kenmerkende manier van jagen, hij vliegt behendig langs struiken en tussen bomen door, waarbij gebruik wordt gemaakt van iedere beschutting. De vogel vliegt hierbij in een cirkelvormige vlucht, afgewisseld met telkens drie of vier vleugelslagen. Ondertussen speurt de sperwer naar zangvogels, die in een verrassingsaanval gevangen worden.

11-2012 Rose de Provins Fr.


04-2015 Oostvaardersplassen Ned.
Jong

09-2010 Rose de Provins Fr.
Vrouwtje


12-2010 Lelystad Ned.

12-2010 Lelystad Ned.


09-2010 Rose de Provins Fr.