Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Sperweruil

Latijnse naam: Surnia ulula

Familie: Uilen

In Nederland is de sperweruil een zeer zeldzame vogel. Sinds 1900 zijn er slechts twee waarnemingen van een levende sperweruil. In 1995 waarnemingen bij Brunssum en in 2005 bij Hooghalen. Prachtig natuurlijk dat er op 24 tm 26 november 2013 in Zwolle opnieuw een explaar te zien was.

11-2013 Zwolle Ned.


11-2013 Zwolle Ned.

11-2013 Zwolle Ned.