Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Staartmees

Latijnse naam: Aegitalos caudatus

Familie: Mezen

Staartmezen zijn zeer sociale dieren. Deze pingpongbal-met-staart-vogels leven in kleine groepen. Dwarrelend door twijgen en bomen roepen ze voortdurend naar elkaar. Blijft een lid van de groep ergens hangen, dan wordt er gewacht tot de achterblijver weer bij is.

05-2022 Engbertsdijksvenen Ned.


01-2011 Morvan Fr.

02-2011 Oostvaardersplassen Ned.


01-2011 Morvan Fr.

05-2022 Engbertsdijksvenen Ned.