Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Tjiftjaf

Latijnse naam: Phylloscopus collybita

Familie: Zangers

Een heel klein deel van de tjiftjaffen probeert ook in ons land te overwinteren. Bij een zachte winter zijn zij in het voordeel. Ze kunnen namelijk als eerste de beste (broed)plekken uitzoeken. Is het echter een strenge winter dan zijn ze in het nadeel en komen de meesten waarschijnlijk om. Pootjes donkerder dan de Fitis.

04-2010 Oostvaardersplassen Ned.


07-2011 Oostvaardersplassen Ned.