Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Topper

Latijnse naam: Aythya marila

Familie: Eenden

De topper heeft een groene glans op de kop, de kleine topper een lila/paarse gloed. De topper broedt voornamelijk in de kustgebieden van ScandinaviŽ en is 's zomers slechts zeer zelden in Nederland te zien. In de winter trekken toppers vanuit ScandinaviŽ naar de kusten en binnenwateren rond de Noordzee en de Middellandse Zee, ook in Nederland zijn dan vaak grote groepen toppers te zien.

11-2014 Blocq van Kuffeler Almere Ned.


11-2014 Blocq van Kuffeler Fl. Ned.
Vaak in groepen samen met kuifeend.