Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Torenvalk

Latijnse naam: Falco Tinnunculus

Familie: Roofvogels

Ze broeden tot midden in onze steden en dorpen in kerktorens en andere gebouwen, ru´nes, fabrieken, stallen, schuren, hoogspanningsmasten en windmolens maar ook veel in oude nesten van Eksters, Zwarte Kraai, in eendenkorven en de laatste tientallen jaren ook in de speciaal voor hen opgehangen nestkasten.

02-2011 Oostvaardersdijk Ned.


Volwassen vrouwtje

03-2011 Oostvaardersdijk Ned.


Volwassen mannetje

05-2020 Kampen Hogeweg Ned.


03-2016 Afsluitdijk Ned.


04-2017 Knardijk Ned.


Biddend op zoek naar eten

06-2010 Oostvaardersdijk Ned.


Klaar voor de duik

02-2011 Oostvaardersdijk Ned.


Op het gemeentehuis van Lelystad.

08-2020 Lelystad centrum Ned.


Op het gemeentehuis van Lelystad.

08-2020 Lelystad centrum Ned.