Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Torenvalk

Latijnse naam: Falco Tinnunculus

Familie: Roofvogels

Ze broeden tot midden in onze steden en dorpen in kerktorens en andere gebouwen, ru´nes, fabrieken, stallen, schuren, hoogspanningsmasten en windmolens maar ook veel in oude nesten van Eksters, Zwarte Kraai, in eendenkorven en de laatste tientallen jaren ook in de speciaal voor hen opgehangen nestkasten. Man heeft grijze kop en grijze staart met zwarte eindband, vrouw met geheel roodbruine bovenzijde, inclusief sterk gebandeerde staart.

04-2022 Koudum Ned.


03-2011 Oostvaardersdijk Ned.
Volwassen vrouwtje.

04-2022 Koudum Ned.
Volwassen mannetje.


02-2011 Oostvaardersdijk Ned.

06-2010 Oostvaardersdijk Ned.


03-2016 Afsluitdijk Ned.

02-2011 Oostvaardersdijk Ned.