Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Visdief

Latijnse naam: Sterna hirundo

Familie: Sternen

In de 20ste eeuw werden sterntjes geschoten omdat een modegril de dames voorschreef om veertjes van deze vogel op hun hoedjes te dragen. In het jaarverslag van de stichting tot bescherming van de vogel in 1907 stond: "En voor zulk een dwaze modegril moeten duizenden fraaie vogels worden vermoord. Is ít niet gruwelijk? Wie onzer dames neemt het initiatief om aan dien vogelmoord een eind te maken?" Dit leidde tot de totstandkoming van een Vogelwet in de jaren 1930.

08-2021 Marker Wadden Ned.


08-2021 Marker Wadden Ned.

085-2021 Marker Wadden Ned.


05-2021 Nijkerkerpolder Ned.

05-2021 Nijkerkerpolder Ned.


07-2011 Oostvaardersdijk Ned.