Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Vuurgoudhaan

Latijnse naam: Regulus ignicappilus

Familie: Zangers

Doordat de vuurgoudhaan erg klein is, verbruikt de vogel veel energie om warm te blijven, dit is de reden dat 's winters veel vuurgoudhanen overlijden als gevolg van kou en voedselgebrek.

01-2010 Oostvaardersplassen Ned.


01-2010 Rose de Provins Fr.