Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Wilde zwaan

Latijnse naam: Cygnus cygnus

Familie: Zwanen

Naast de kleur van de snavel te onderscheiden van de knobbelzwaan doordat de vogel doorgaans zwemt met een gestrekte hals, terwijl de knobbelzwaan de hals in een sierlijke S-vorm houdt. In de vlucht is de wilde zwaan goed te onderscheiden doordat het fluitende geluid tijdens iedere vleugelslag ontbreekt. Wel laat de vogel, ook in de vlucht, vaak een luide, trompetterende roep horen.

04-2022 Oostvaardersplassen Ned.


12-2020 Oostvaardersplassen Ned.

03-2012 Lelystad Ned.


03-2012 Natuurpark Lelystad Ned.

03-2012 Natuurpark Lelystad Ned.