Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Wintertaling m.

Latijnse naam: Anas crecca

Familie: Eenden

Een volwassen wintertaling is circa vijfendertig centimeter groot. Het is daarmee de kleinste eend die in Europa voorkomt. In Nederland is de jacht op de Wintertaling sinds 1996 verboden. Maar in Frankrijk wordt op deze trekvogel nog altijd fanatiek gejaagd. Overigens zijn niet alleen mensen een bedreiging. Zo werd vastgesteld dat met name de Bruine Kiekendief zeer regelmatig Wintertalingen weet te vangen.

12-2016 Nijkerkerpolder Randmeren Ned.


03-2014 Harderbroek Flevoland Ned.


Vrouwtje.

08-2013 Oostvaardersplassen Ned.


Paartje.

03-2011 Oostvaardersplassen Ned.