Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Zwarte ibis

Latijnse naam: Plegadis falcinellus

Familie: Ibissen en Lepelaars

De zwarte ibis was in de 20ste eeuw een dwaalgast in Nederland die bijna jaarlijks werd gezien. Sinds het eind van de jaren 1980 neemt het aantal waarnemingen sterk toe. Tot 1999 beoordeelde een speciale commissie de waarnemingen van deze vogel als dwaalgast, daarna verloor de zwarte ibis de status dwaalgast. Mogelijk heeft deze toename te maken met uitbreiding van de populaties in Frankrijk en Spanje.

08-2021 Oosterwolde Ned.


08-2021 Oosterwolde Ned.

08-2021 Oosterwolde Ned.


08-2021 Oosterwolde Ned.

08-2021 Oosterwolde Ned.