Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Zwarte mees

Latijnse naam: Parus Ater

Familie: Mezen

Ook in gemengde bossen komt de zwarte mees veel voor, mits het aandeel sparrensoorten en dennen voldoende groot is. Het nest wordt onder de grond gebouwd in een holletje tussen de boomwortels. De vogel is in de winter vaak in kleine groepen te zien, vaak samen met andere mezen. Zwarte mezen hebben een klein kuifje, dat ze opzetten wanneer ze zich ergens druk om maken.

01-2011 Rose de Provins Fr.


01-2011 Rose de Provins Fr.

01-2011 Rose de Provins Fr.