Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Bosruiter

Latijnse naam: Tringa glareola

Familie: Steltlopers

Deze Europese vogelsoort is de kleinste van de ruiters, middelgrote steltlopers met geslachtsnaam Tringa uit de familie Scolopacidae. De bosruiter is in Nederland uitgestorven als broedvogel in de jaren dertig van de vorige eeuw. Veel langer waren er nog broedvogels in vergelijkbare biotopen in Noord-Duitsland en Denemarken, maar ook daar ging de bosruiter razendsnel achteruit. In 2005 was er plotseling een broedend paar in de Ackerdijkse Plassen bij Delft. Verder wordt de bosruiter in Nederland op doortrek van en naar het noorden regelmatig waargenomen in mei en in de maanden juli, augustus en september .

08-2015 Oostvaardersplassen Ned.