Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Grauwe gans

Latijnse naam: Anser anser

Familie: Ganzen

Het is nu nauwelijks voorstelbaar dat de Grauwe Gans nog geen 30 jaar geleden een zeer zeldzame broedvogel is geweest, die plaatselijk zelfs werd uitgezet om te voorkomen dat de soort uit Nederland zou verdwijnen. Inmiddels broeden er in Nederland meer dan 25.000 paren en vestigt de soort zich nog steeds op nieuwe plaatsen.

06-2011 Oostvaardersplassen Ned.


03-2011 Oostvaardersplassen Ned.

03-2011 Oostvaardersplassen Ned.


03-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Dubbeldekker

03-2011 Oostvaardersplassen Ned.
j


04-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Ouders met kinderen

06-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Een paar maanden oud.


03-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Vliegend over het Oostvaardersplassengebied.

05-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Grauwe Gans met een DNA-probleem