Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Grauwe gors

Latijnse naam: Miliaria calandra

Familie: Gorzen

De zang doet denken aan het gerammel van sleutels, wat de soort de bijnaam de zingende sleutelbos heeft bezorgd. De mannetjes van de soort hebben maximaal drie vrouwtjes. Omdat de verhouding tussen de seksen min of meer gelijk is betekent dit dat in de populatie ongepaarde mannetjes voorkomen.

06-2021 Gien sur Cure Fr.


06-2011 Gien sur Cure Fr.