Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Huiszwaluw

Latijnse naam: Delichon urbicum

Familie: Zwaluwen

De huiszwaluw dankt zijn naam aan zijn gewoonte om te broeden in menselijke bouwwerken. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden gevangen en zijn in staat om in de vlucht water te drinken.. Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar tropisch en zuidelijk Afrika vliegen om te overwinteren

06-2019 Nijkerk Ned. bij Stoomgemaal Arkemheen


06-2019 Nijkerk Ned. bij Stoomgemaal Arkemheen

06-2019 Nijkerk Ned. bij Stoomgemaal Arkemheen