Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Indische gans

Latijnse naam: Anser indicus

Familie: Ganzen

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Indische gans beperkt zich tot de hoogvlakten van MongoliŽ en China. In Nederland wordt de vogel in gevangenschap gehouden. Ontsnapte of losgelaten exemplaren hebben zich in het wild weten te handhaven. Momenteel zijn er jaarlijks ongeveer 100 broedparen, maar dit aantal lijkt snel toe te nemen.

06-2010 Noordwijk Ned.


03-2015 Nijkerkerpolder Ned.