Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Kievit

Latijnse naam: Vanellus vanellus

Familie: Steltlopers

De meest acrobatische mannetjes blijken voor de vrouwtjes het aantrekkelijkst. Het komt bij Kieviten regelmatig voor dat een mannetje twee of meer vrouwtjes heeft. Deze mannetjes bleken bovendien ook de meest voedselrijke territoria op de onderzochte percelen te bezetten. Vrouwtje minder contrastrijk getekend en gekleurd en een kortere kuif. Heeft ook iets spitsere vleugels dan het mannetje. Buiten broedtijd lijken geslachten sterk op elkaar en heeft de kievit een lichte keel.

12-2016 Nijkerkerpolder Ned.
Volwassen mannetje.


08-2009 Noordwijkerhout Ned.

08-2022 Oostvaardersplassen Ned.


06-2011 Hillegom Ned.
Jong