Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Klapekster

Latijnse naam: Lanius excubitor

Familie: Klauwieren

De klapekster, ook wel Blauwe Klauwier genoemd, heeft een haaksnavel en poten met scherpe nagels. Hij vangt levende prooien zoals hagedissen, veldmuizen, kleine vogels en grote insecten. Hij gedraagt zich dus als een predator. Daarnaast heeft hij de gewoonte gevangen prooien (soms nauwelijks dood) als voedselvoorraad op te prikken aan doornen of prikkeldraad. Het bandietenmasker van de klapekster past dan ook prima bij zijn levensstijl.

03-2016 Knardijk Flevoland nl.


03-2016 Knardijk Flevoland nl.

03-2016 Knardijk Flevoland nl.