Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Kleine zilverreiger

Latijnse naam: Egretta garzetta

Familie: Reigers

Zeldzaamheidsstatus in Ned.: Vrij algemeen

Volgens bronnen uit de 14de eeuw zou de kleine zilverreiger toen in Nederland voorkomen. In de 20ste eeuw was het tot 1980 een uiterst zeldzame vogel. Het eerste broedgeval was in 1979 in de Oostvaardersplassen. Een tweede broedpoging was in 1994 op Voorne. Daarna nam het aantal broedvogels snel toe. Volgens SOVON waren er in 2007 ca. 130 broedvogels op 14 verschillende locaties.

06-2009 Oostvaardersplassen Ned.


06-2017 Oostvaardersplassen Ned.