Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Kluut

Latijnse naam: Recurvirostra avosetta

Familie: Steltlopers

Door de extreem lange poten en het geheel zwart met witte verenkleed is de kluut in Nederland een opvallende vogel. De kluut is de enige Europese vogel met een duidelijk omhoog gebogen snavel. Hiermee vangt de kluut op een bijzondere manier zijn voedsel. Insecten en kleine kreeftjes worden in ondiep water gevangen, waarbij de kluut met maaibewegingen de snavel door de modder beweegt.

05-2016 Oostburg Ned.


06-2014 Naardermeer Ned.
Volwassen mannetje. Herkenbaar door niet zo abrupt gebogen snavel.

07-2010 Oostvaardersplassen Ned.
Volwassen vrouwtje in karakteristieke vlieghouding.


07-2010 Oostvaardersplassen Ned.

06-2014 Naardermeer Ned.


07-2010 Oostvaardersplassen Ned.
Jongen aan het fourageren.