Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.



Naam: Koereiger

Latijnse naam: Bubulcus ibis

Familie: Reigers

Je treft ze veel aan in weilanden waar ze zich te goed doen aan insecten die door koeien, paarden of schapen tijdens het lopen worden opgejaagd. Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee. In 1998 vond een kleine invasie plaats met zeker 20 exemplaren; in dat jaar broedde de eerste koereigers in Nederland op Oostvoorne. Anno 2012 geldt de koereiger als een zeldzame vogel en onregelmatige broedvogel.

05-2014 Schokland NO-polder Ned.


08-2022 Oostvaardersplassen Ned.

05-2014 Schokland NO-polder Ned.


05-2022 Oostvaardersplassen Ned.

05-2014 Schokland NO-polder Ned.