Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Koolmees

Latijnse naam: Parus major

Familie: Mezen

Een beetje koolmees kent wel 40 varianten op de koolmeeszang. Door overal in zijn territorium een ander deuntje te zingen, denken mezen uit de omgeving dat het gebied al druk bewoond is door koolmezen. Over elkaar voor de gek houden gesproken. De buurmees past precies dezelfde truc toe!

01-2023 Rose de Provins Fr.


09-2011 Lelystad Ned.

09-2009 Rose de Provins Fr.


05-2020 Rose de Provins Fr.

05-2010 Noordwijkerhout Ned.


06-2021 Rose de Provins Fr.