Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Krooneend m.

Latijnse naam: Netta rufina

Familie: Eenden

De krooneend is van origine een broedvogel van Aziatische steppemeren. Verdroging van veel van deze meren leidde tot een trek naar het westen, waarbij ons land rond 1940 werd bereikt. Het huidige bestand wordt geschat op 20-30 paren.

06-2019 Nijkerk Ned. bij Stoomgemaal Arkemheen


04-2011 Noordwijk Ned.
Mannetje.

05-2016 Lelystad Ned.
Vrouwtje.


03-2015 Veluwemeer Ned.
Paartje.

03-2015 Veluwemeer Ned.
Paartje.


08-2009 Noordwijk Ned.
Onvolwassen