Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Pijlstaart m.

Latijnse naam: Anas acuta

Familie: Eenden

Finland is met stip het belangrijkste broedgebied van de pijlstaart in Europa. Verder komt de soort voor in Zweden, op IJsland, in Noorwegen, Wit-Rusland en andere noordelijke landen. Nederland licht precies op de zuidgrens van het areaal van de pijlstaart. Daardoor is de soort bij ons een onregelmatige broeder.

02-2014 Lelystad-Haven Ned.


02-2014 Lelystad-Haven Ned.
Mannetje

02-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Fourageren met karakteristieke staart omhoog.